section-63beb9c

Theorie

Het opdoen van theoretische kennis ter voorbereiding van het theorie en praktijkexamen.

Voordat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Je kunt theorie-examen doen als je 16.5 jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je zeventien jaar wordt, kun je al wel een examendatum reserveren. Het theoriecertificaat is 18 maanden geldig. Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning). Je bent geslaagd als je minimaal 13 vragen over gevaarherkenning goed hebt. Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan moet je er 10 goed beantwoorden. Bij het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan moet je er minimaal 25 goed beantwoorden. Bij het onderdeel kennis en inzicht krijg je in totaal 2 test vragen.

//re-di.nl/wp-content/uploads/2021/04/NOWW-1024x878-1.png
section-2261b58

Het theorie examen
bestaat uit 3 onderdelen

Het theorie examen bestaat uit 3 verschillende onderdelen waarvoor je allemaal moet slagen.

02

30 vragen over verkeersregels

Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen. Van de 12 vragen moet je er 10 juist beantwoorden om te slagen. Het gaat om feitelijkheden die getoetst worden.

03

10 vragen over verkeersinzicht

Het onderdeel verkeersinzicht bestaat uit 28 vragen. Van de 28 vragen moet je er 25 juist beantwoorden om te slagen.

section-203575c
section-203575c

Informatie over het theorie examen

Theorie online leren:
Op de site van TrafficTrainer vind je de Theorie en examentraining.

Gevaarherkenning:
De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven hoe je in een bepaalde situatie handelt:
- Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
- Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
- Niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Verkeersregels:
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht:
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.
De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Voorbereiden:
Met een goede theorieopleiding slaag je sneller voor je theorie-examen. In overleg met jou kunnen we kijken wat het best bij jou past.
Het theorie-examen voor de personenauto (B) kun je op verschillende tijden afleggen in ��n van de circa dertig theoriecentra van het CBR. Theorie-examens kun je alleen via de rijschool en de online reservering reserveren en betalen.

Meenemen naar het examen:
Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je de volgende documenten overhandigen:
- Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs.
- De oproepkaart die je via e-mail ontvangt.

Let op! Als je de vereiste documenten niet bij je hebt, of als je niet op tijd op het examencentrum bent, kun je niet deelnemen aan het theorie-examen. Je krijgt het door jou betaalde examengeld niet terug.

Geslaagd
Als je slaagt voor je theorie-examen voor de personenauto, ontvang je direct de uitslag via de mail. De uitslag is 18 maanden geldig.

Gezakt
Als je zakt, krijg je een uitslagformulier via de mail waarop per examenonderwerp staat vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Informatie over het theorie examen

Theorie online leren:
Op de site van TrafficTrainer vind je de Theorie en examentraining.

Gevaarherkenning:
De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven hoe je in een bepaalde situatie handelt:
- Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
- Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
- Niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Verkeersregels:
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht:
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.
De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Voorbereiden:
Met een goede theorieopleiding slaag je sneller voor je theorie-examen. In overleg met jou kunnen we kijken wat het best bij jou past.
Het theorie-examen voor de personenauto (B) kun je op verschillende tijden afleggen in ��n van de circa dertig theoriecentra van het CBR. Theorie-examens kun je alleen via de rijschool en de online reservering reserveren en betalen.

Meenemen naar het examen:
Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je de volgende documenten overhandigen:
- Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs.
- De oproepkaart die je via e-mail ontvangt.

Let op! Als je de vereiste documenten niet bij je hebt, of als je niet op tijd op het examencentrum bent, kun je niet deelnemen aan het theorie-examen. Je krijgt het door jou betaalde examengeld niet terug.

Geslaagd
Als je slaagt voor je theorie-examen voor de personenauto, ontvang je direct de uitslag via de mail. De uitslag is 18 maanden geldig.

Gezakt
Als je zakt, krijg je een uitslagformulier via de mail waarop per examenonderwerp staat vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Logo
Re-di | Copyright © 2021

Autorijschool Re-Di
Remco en Diana Schutte
Leliestraat 17
7101CG Winterswijk
Tel Remco: 0610232885
Tel Diana: 0628224899
KvK: 54560551

bankrekeningnummer NL94RABO0171006550